Informacija vartotojams dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo

Informuojame baterijų ir akumuliatorių vartotojus, kad baterijose ir akumuliatoriuose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, todėl svarbų atskirai surinkti panaudotas baterijas ir akumuliatorius, nešalinti jų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis ir perdirbti tam, kad būtų saugoma aplinka ir tausojami gamtiniai ištekliai.

Jūs turite galimybę nemokamai atiduoti baterijų ir akumuliatorių atliekas UAB Tradintek, J. Jasinskio g. 9, Vilnius, kuri sudariusi šių atliekų perdirbimo sutartį su UAB "EMP recycling".